สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือน กันยายน 2566 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมปรึกษาหารือการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่วัดหนองบัว (ร้าง) ครั้งที่ 2/2566 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 9/2566 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้นำองค์กรภาคเอกชนจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 9/2566

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 196,982