จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับวัดโพธิสมภรณ์ (พระอารามหลวง) และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี นำเถ้ากระดูกของผู้เสียชีวิตด้วยโควิด-19 นำไปบำเพ็ญกุศลและลอยอังคาร ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ของสำนักงานพระพุทธสาสนาจังหวัดอุดรธานี พศจ.อุดรธานี ลงพื้นที่กำกับ ติดตามผลการดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม "หมู่บ้านรักษาศีล 5" วัดสามัคคีบำเพ็ญผล บ้านสร้างคอม หมู่ที่ 1 ตำบลสร้างคอม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี พศจ.อุดรธานี ร่วมพิธีมอบ ใบตราตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธ) ใบตราตั้งเจ้าคณะตำบล (ธ) ใบตราตั้งรักษาการเจ้าคณะอำเภอ (ธ) และใบตราตั้งเจ้าอาวาส (ธ) พศจ.อุดรธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีมีการตัดไม้พยุงหวงห้ามในเขตพื้นที่วัดไชยวานวัฒนา

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 35,989