พศจ.อุดรธานี ร่วมพิธีสามีจิกรรมแด่เจ้าคณะอำเภอเมืองอุดรธานีและพิธีมอบชุด PPE ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี พศจ.อุดรธานี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดุดรธานี ตรวจคัดกรอง (Swap) ให้กับคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานีและคนวัดในสังกัดวัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวง) พศจ.อุดรธานี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี จัดทำอาหารพร้อมมอบให้กับเจ้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับผลกระทบ COVID - 19 พศจ.อุดรธานี ร่วมปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์โฮมฮัก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พศจ.อุดรธานี ร่วมลงพื้นที่ฯ กรณีวัดบ้านใหม่ร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 14,911