สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่เพื่อตรวจสภาพวัดร้าง กรณีขอยกวัดร้างเป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2567 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และพระเลขานุการ คณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี (ธรรมยุต) ครั้งที่ 1/2567 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบตำแหน่งที่ดินที่ตั้งวัดบ้านนาเพ็ญ (ร้าง) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีงานฉลองพระบัญชาตราตั้ง พัดยศ เลื่อนสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นโท (จต.ชท.) "พระครูโสภณธัมโมภาส (ประพาส อารยธมฺโม)" เจ้าอาวาสวัดสีตะวนาราม เจ้าคณะตำบลหนองนาคำ-สามพร้าว (ธ)

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 292,560