สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธบาทบัวคำ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จังหวัดอุดรธานี คณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์​และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่​ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ​ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา​ นเรนทิราเทพยวดี​ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร​ มหาวัชรราชธิดา​ ณ ศาลา88 วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง 16 พฤษภาคม 2567 ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี นำประกาศราชกิจจานุเบกษาเนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ถวายแด่ ที่ปรึกษาเจ้าอาวาสวัดมัคคพัฒนาราม

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 365,118