สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีร่วมกิจกรรมทำความสะอาดหนองน้ำสาธารณะหนองห้วยทราย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีร่วมพิธีปักเขตวิสุงคามสีมาวัดศรีผดุงพัฒนา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ประทานพุ่มดอกบัว ถวายแด่ พระครูพิพัฒน์วิทยาคม (หลวงพ่อเจริญ ฐานยุตฺโต) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 44 พรรษา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีร่วมพิธีวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 44 พรรษา

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 57,331