สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน กอ.รมน. รับแจ้งเกี่ยวการกระทำผิดทางพระพุทธศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติฯ สปอร์ตวันวิสาขบูชา2565 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เดือนเมษายน พ.ศ. 2565

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 51,263