สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุดรธานี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 พิธีเปิดและเยี่ยมถวายกำลังใจแก่คณะสงฆ์ผู้ดำเนินการ และพระภิกษุ สามเณร ที่เข้าสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท - ชั้นเอก จังหวัดอุดรธานี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุดรธานี ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 จังหวัดอุดรธานีร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี  จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง 28 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอรับงบเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (กพข.) ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาคำขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 228,911