ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีเรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูวิทิตคณาจารย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีร่วมประชุมคณะสงฆ์อำเภอศรีธาตุ (ธ) กรณีพิเศษ ประจำเดือนกันยายน 2565 ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีเข้ากราบสักการะเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีจัดโครงการตักบาตรวันธรรมสวนะ เข้าวัดปฏิบัติธรรม สืบสานประเพณีวิถีไทย ระหว่างเดือน พฤษภาคม - กันยายน 2565

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 70,866