สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีเชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระราชวชิรกิจโสภณ (บุญจันทร์ สีลคุโณ) ณ วัดป่ามณีศรีโคตมวงศ์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” จังหวัดอุดรธานี โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ประจำหนตะวันออก จังหวัดอุดรธานีจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ.2565 จังหวัดอุดรธานีกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการร่วมกันปลูกหญ้าแฝกริมตลิ่งลำห้วยเปรม จังหวัดอุดรธานี ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 62,330