สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน กอ.รมน. รับแจ้งเกี่ยวการกระทำผิดทางพระพุทธศาสนา

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้บูรณาการร่วมระหว่าง กอ.รมน.ในการแจ้งการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา โดยผ่าน กอ.รมน. รับแจ้งเหตุความมั่นคง ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีประสานงานร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานีในการรับเรื่องราวร้องทุก/แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา และร่วมกันสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ และสามารถโทรสายด่วนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1374

 

 

ข่าว : นางสาวโชติภัทร แสงขันตี


บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 415,141