โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จัดพิธีแสดงพระธรรมเทศนา โดย พระธรรมพัชรญาณมุนี (ฌอน ชยสาโร)

โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ขอเชิญร่วมรับชมการแสดงพระธรรมเทศนา "ให้โอกาสพุทธธรรมบ้าง" โดย พระธรรมพัชรญาณมุนี (ฌอน ชวสาโร) ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (NBT 2HD ช่อง 2) ในวันอังคาร ที่่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 19.00 น. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2564
—— ❖ ——
"ให้โอกาสพุทธธรรมบ้าง"
โดย พระธรรมพัชรญาณมุนี (พระอาจารย์ชยสาโร)
โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ขอเชิญรับชมการแสดงพระธรรมเทศนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
—— ❖ ——
‘Giving Some Time and Attention to Buddhadhamma’
by Ajahn Jayasaro
The King’s Scholarships for Thai Monks presents A Dhamma Discourse offered to commemorate His Majesty King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s birthday on 28th July 2021


image วิดีโอ

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 415,017