พศจ.อุดรธานี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดุดรธานี ตรวจคัดกรอง (Swap) ให้กับคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานีและคนวัดในสังกัดวัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวง)

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. นางดาลัด หิรัญไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ตรวจสุขภาพและคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (Swap) ให้กับพระภิกษุ สามเณร และคนวัดในสังกัดวัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวง) และวัดสุนทรประดิษฐ์ ในการนี้ พระธรรมวิมลมุนี เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยพระภิกษุ สามเณร และคนวัด ได้เข้ารับการตรวจสุขภาพ จำนวน 92 รูป/คน ณ ศาลาบุญสิงห์ วัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวง) ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ข่าว : โชติภัทร แสงขันตี

ภาพ : จรัลศักดิ์ ชนะชัย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 21,590