สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีร่วมพิธีสมโภชหิรัญบัฏ พระพรหมวัชรคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาเลื่อนสมณศักดิ์ พระธรรมวิมลมุนี เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส  พระอารามหลวง  เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง (รองสมเด็จพระราชาคณะ) ที่ พระพรหมวัชรคุณาภรณ์

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566   เวลา 09.00 น. นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  เชิญหิรัญบัฏ พระพรหมวัชรคุณาภรณ์  เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง ถวายพระพรหมวัชรคุณาภรณ์  โดยมีพระเถรานุเถระ  คณะสงฆ์ทั้ง 20 อำเภอ นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีฯ ดังกล่าว ณ ศาลาบุญสิงห์ วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง  ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี  ในการนี้ นายติราช นาถปุญโญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีและปฏิบัติหน้าที่โดยพร้อมเพรียงกัน

ภาพ : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ข่าว : โชติภัทร แสงขันตี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 415,017