สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติฯ

จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 บวชฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย จังหวัดอุดรธานีเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 19 ราย ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ระยะเวลาบรรพชาอุปสมบท ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2565 รวมทั้งสิ้น 20 วัน คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เพศชาย อายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 65 ปี

2. สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ทุพพลภาพ

3. ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดทุกชนิด

4. ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามหลักพระวินัย

5. ได้รับวัคซีนโควิด - 19 ไม่น้อยกว่า 2 เข็ม

สถานที่รับสมัคร สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อาคาร 2 ชั้น 5 ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โทร 042-223-143 หรือ 095-2128096 หรือสามารถกรอกใบสมัครตามเอกสารที่แนบด้านล่างนี้

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf ใบรับรองของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ปกครอง.pdf |
pdf ร่างกำหนดการ.pdf |
pdf แบบแสดงความประสงค์.pdf |
pdf ใบสมัครฯ.pdf |

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 364,989