พศจ.อุดรธานี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี จัดทำอาหารพร้อมมอบให้กับเจ้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับผลกระทบ COVID - 19

วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. พระครูสังฆรักษ์ธงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตตรทิศวิทยา โรงเรียนพระปริยัติสามัญ แผนกสามัญศึกษา นางดาลัด หิรัญไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี นำข้าราชการในสังกัด ร่วมจัดทำอาหารกล่อง ณ กุฏิคณะ 5 วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เพื่อนำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และมอบให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ สถานนีขนส่งผู้โดยสารรถประจำทางแห่งที่ 1 จังหวัดอุดรธานี สถานีรถไฟจังหวัดอุดรธานี ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดอุดรธานี และบริเวณหน้าโรงพยาบาลศูนย์ประจำจังหวัดอุดรธานี 

ภาพ/ข่าว : โชติภัทร แสงขันตี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 21,606