สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีถวายคำแนะนำแด่คณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี (ธรรมยุต) ในการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. พระราชสารโกศล เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการประชุมถวายคำแนะนำรายละเอียดขั้นตอนการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าตลอดจนแนวทางการการแก้ไขปัญหาพระสงฆ์เข้าใช้พื้นที่ป่าในท้องที่จังหวัดอุดรธานี ให้กับเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ  และเลขานุการเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 พร้อมทั้งมอบกัณฑ์เทศน์งานพระมหาสมณานุสรณ์และใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา  ในการนี้ นางดาลัด หิรัญไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนายสุรพันธ์ ศาลากาล นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุมฯดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่โดยพร้อมเพรียงกัน ณ วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ภาพ/ข่าว : โชติภัทร แสงขันตี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
ถวายคำแนะนำรายละเอียดขั้นตอนการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าตลอดจนแนวทางการการแก้ไขปัญหาพระสงฆ์เข้าใช้พื้นที่ป่าในท้องที่จังหวัดอุดรธานี พร้อมทั้งมอบกัณฑ์เทศน์งานพระมหาสมณานุสรณ์และใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 196,926