ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี นำประกาศราชกิจจานุเบกษาเนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ถวายแด่ ที่ปรึกษาเจ้าอาวาสวัดมัคคพัฒนาราม

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น.
นายติราช นาถบุญโญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด นำประกาศราชกิจจานุเบกษาเนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ถวายแด่หลวงปู่ไทย ที่ปรึกษาเจ้าอาวาสวัดมัคคพัฒนาราม ณ วัดมัคคพัฒนาราม บ้านนานกชุม ตำบลบะยาว อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ภาพ : สุธาธินีย์ พระราช
ข่าว : โชติภัทร, เสาวนีย์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 365,118