สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการนำดินของทางราชการ จากการขุดลอกคูคลองมาถมเพื่อปรับภูมิทัศน์ภายในบริเวณวัด

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.15 น. นายติราช นาถปุญโญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการนำดินของทางราชการ จากการขุดลอกคูคลองมาถมเพื่อปรับภูมิทัศน์ภายในบริเวณวัด แก่ ผู้อำนวยการกองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลศรีธาตุ ณ วัดศรีแก้วอัมพวัน บ้านศรีเจริญ ตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

ภาพ : สุธาธินีย์ พระราช
ข่าว : โชติภัทร, เสาวนีย์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 364,989