สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี เสนอขอความเห็นเจ้าคณะตำบลนาทราย เขต 2 และเจ้าคณะอำเภอพิบูลย์รักษ์ ในการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ราย วัดวารินดำรง และการขอยกวัดธาตุไทรงาม (ร้าง)

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายติราช นาถปุญโญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยโท นพดล ฮวดเส็ง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เสนอขอความเห็นเจ้าคณะตำบลนาทราย เขต 2 และเจ้าคณะอำเภอพิบูลย์รักษ์ ในการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ราย วัดวารินดำรง บ้านน้ำลอด หมู่ที่ 2 ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี พร้อมทั้งถวายคำแนะนำในการขอบูรณะปฏิสังขรณ์วัดดอนวัว(ร้าง) เพื่อการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกขุอยู่จำพรรษา ณ บ้านนาทราย หมู่ที่ 1 ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ และการขอยกวัดธาตุไทรงาม (ร้าง) ขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ณ บ้านนาทราย หมู่ที่ 1 ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

ภาพ : นพดล ฮวดเส็ง
ข่าว : โชติภัทร แสงขันตี


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 364,989