ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ประชุมข้าราชการในสังกัด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 น. นายติราช นาถปุญโญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ประชุมข้าราชการในสังกัด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ในประเด็น ดังนี้
1. การเตรียมงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในเรื่องของการอุปสมบท และพิธีเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ ให้ติดต่อประสานงานไปยังสำนักงานจังหวัดอุดรธานี และปกครองจังหวัดอุดรธานี เพื่อจะได้ดำเนินการวางแผนดำเนินการประชุมส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
2. การเปลี่ยนแปลงคำสั่งการปฏิบัติงานและการส่งมอบงานในหน้าที่ของข้าราชการในสังกัด
3. การปฏิบัติงานจะต้องดำเนินการเชิงรุก และรู้จักบริหารจัดการงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จและมีประสิทธิภาพถึงแม้บางครั้งจะมีปัญหาและอุปสรรคบ้าง
4. การปฏิบัติงานทุกครั้งให้ผู้รับผิดชอบในงานนั้นๆ ตรวจทานให้เรียบร้อย ก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชาชั้นต้น แล้วค่อยเสนอตามลำดับถัดไป
5. ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น คอยกำกับ ติดตาม ดูแลงาน ของผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ หากพบว่ามีปัญหาหรือมีอุปสรรค ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้รีบดำเนินการหาทางแก้ไขและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด
6. การปฏิบัติงานต้องดำเนินการในทันห้วงเวลาที่กำหนด หากพบว่าติดขัดในขั้นตอนใดให้รีบปรึกษาผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
7. การพิมพ์หนังสือราชการ หากเป็นเรื่องที่เคยทำมาแล้ว ให้ขึ้นต้นด้วย เรื่องเดิม แต่หากเป็นเรื่องใหม่ ให้ขึ้นด้วย ต้นเรื่อง และดำเนินการตามระเบียบงานสารบรรณให้ถูกต้อง

ภาพ/ข่าว : โชติภัทร แสงขันตี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 292,454