สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุดรธานี ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.45 น. นายติราช นาถปุญโญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุดรธานี ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม อาคาร 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในที่ประชุมฯร่วมด้วย นายสุรศักดิ์ อักษรกุล นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร
นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมประชุมฯ ทั้งนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ได้รับเกียรติบัตรเป็นหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบรายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน และรายจ่ายรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด วงเงิน 100 ล้านบาท ขึ้นไป จำนวน 10 หน่วยงาน

ภาพ/ข่าว : โชติภัทร แสงขันตี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 292,508