จังหวัดอุดรธานีร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี  จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง 28 พฤศจิกายน 2566

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.00 น. จังหวัดอุดรธานีร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี  จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยมีพระครูโพธิธรรมสังวร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาพร้อมด้วยคณะสงฆ์ ร่วมในพิธี  และมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ศาล ทหาร ตำรวจ  หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน ทุกภาคส่วน สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี คณะพุทธศาสนิกชน และประชาชน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล โดยพร้อมเพรียงกัน
      ในการนี้  นายติราช นาถปุญโญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธีและปฏิบัติหน้าที่ศาสนพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

ภาพ /ข่าว : โชติภัทร แสงขันตี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 292,560