สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอรับงบเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (กพข.) ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาคำขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นายติราช นาถปุญโญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด จัดและร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอรับงบเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (กพข.) ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาคำขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีวัดขอรับการบูรณะทั้งสิ้น จำนวน 39 วัด โดยมี พระพรหมวัชรคุณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ ห้องประชุม POC อาคาร 2 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี 

ภาพ : วันวิสาข์ วงศ์เสรี
ข่าว :  โชติภัทร แสงขันตี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 292,560