สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง จังหวัดอุดรธานี

วันอาทิตย์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ ผ้าพระกฐินพร้อมเครื่องบริวารพระกฐิน ตามที่ ดร.ชยุต พันธ์แก้วทอง ขอพระราชทานไปทอดถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี และได้ปวารณาถวายจตุปัจจัยพระราชกุศล จำนวน 6,142,084.52 บาท โดยมีพระพรหมวัชรคุณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายชยุต พันธ์แก้วทอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานฯ ดังกล่าว ร่วมด้วย ศาล ทหาร ตำรวจ และพุทธศาสนิกชน ในการนี้ นายติราช นาถปุญโญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ พระอุโบสถ วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

ภาพ : วันวิสาข์ วงศ์เสรี/สุรพันธ์ ศาลากาล
ข่าว : โชติภัทร แสงขันตี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
ถวายคำแนะนำรายละเอียดขั้นตอนการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าตลอดจนแนวทางการการแก้ไขปัญหาพระสงฆ์เข้าใช้พื้นที่ป่าในท้องที่จังหวัดอุดรธานี พร้อมทั้งมอบกัณฑ์เทศน์งานพระมหาสมณานุสรณ์และใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 228,874