พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ ผ้าพระกฐินพร้อมเครื่องบริวารพระกฐิน ตามที่ ดร.ชยุต พันธ์แก้วทอง ขอพระราชทานไปทอดถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

วันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00 น. ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ ผ้าพระกฐินพร้อมเครื่องบริวารพระกฐิน ตามที่ ดร.ชยุต พันธ์แก้วทอง ขอพระราชทานไปทอดถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยมีพระพรหมวัชรคุณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีสมโภชองค์กฐินพระราชทาน วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง จังหวัดอุดรธานี
ร่วมด้วย พ.อ.ชิตวรรธน์ ฐิตสวัสดิ์ รอง ผบ.มทบ.24 , พ.ต.อ.บรรจบ สีหานาวี ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี , ดร.ชยุต พันธ์แก้วทอง เจ้าภาพ , หัวหน้าส่วนราชการ , อุบาสก อุบาสิกา และประชาชนทุกหมู่เหล่า ฯลฯ เข้าร่วมพิธีฯ ในการนี้ นายติราช นาถปุญโญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีและปฏิบัติหน้าที่โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศาลาบุญสิงห์ วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

ภาพ/ข่าว : โชติภัทร แสงขันตี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
ถวายคำแนะนำรายละเอียดขั้นตอนการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าตลอดจนแนวทางการการแก้ไขปัญหาพระสงฆ์เข้าใช้พื้นที่ป่าในท้องที่จังหวัดอุดรธานี พร้อมทั้งมอบกัณฑ์เทศน์งานพระมหาสมณานุสรณ์และใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 228,830