สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบตำแหน่งที่ดินวัดโพนทอง (ร้าง) 

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นายติราช นาถปุญโญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยโท นพดล ฮวดเส็ง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจสอบตำแหน่งที่ดินวัดโพนทอง (ร้าง) ณ วัดโพนทอง (ร้าง) บ้านโนนคำ หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี เพื่อประกอบการนำช่างรังวัดปักหลักเขตที่ดินวัดร้าง 

ภาพ : นพดล ฮวดเส็ง
ข่าว : โชติภัทร แสงขันตี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
ถวายคำแนะนำรายละเอียดขั้นตอนการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าตลอดจนแนวทางการการแก้ไขปัญหาพระสงฆ์เข้าใช้พื้นที่ป่าในท้องที่จังหวัดอุดรธานี พร้อมทั้งมอบกัณฑ์เทศน์งานพระมหาสมณานุสรณ์และใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 228,830