สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือน กันยายน 2566

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 07.45 น. นายติราช นาถปุญโญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นางเครือวัลย์ ทองบุ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และนางสาวโชติภัทร แสงขันตี นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้แนวคิด "ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน" ประจำเดือน กันยายน 2566 ณ วัดโพธิวราราม  ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยมี พระครูโพธิวรานุรักษ์ เจ้าอาวาสวัดโพธิวราราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และแสดงพระธรรมเทศนา นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรวันธรรมสวนะกันอย่างพร้อมเพรียงกัน

ภาพ/ข่าว : โชติภัทร แสงขันตี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
ถวายคำแนะนำรายละเอียดขั้นตอนการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าตลอดจนแนวทางการการแก้ไขปัญหาพระสงฆ์เข้าใช้พื้นที่ป่าในท้องที่จังหวัดอุดรธานี พร้อมทั้งมอบกัณฑ์เทศน์งานพระมหาสมณานุสรณ์และใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 228,830