สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมปรึกษาหารือการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่วัดหนองบัว (ร้าง) ครั้งที่ 2/2566

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายติราช นาถปุญโญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมประชุมปรึกษาหารือการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่วัดหนองบัว (ร้าง) ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โดยนางคณิตา  ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมฯ ครั้งนี้ ร่วมกับสำนักศิลปากร เขต 8 ขอนแก่น สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี และเทศบาลนครอุดรธานี เพื่อติดตามผลการดำเนินการร่างแผนผังและแบบแปลน การปรับปรุงภูมิทัศน์วัดหนองบัว (ร้าง) ของเทศบาลนครอุดรธานี และติดตามความคืบหน้าในการรังวัดที่ดิน

ภาพ/ข่าว : โชติภัทร แสงขันตี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
ถวายคำแนะนำรายละเอียดขั้นตอนการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าตลอดจนแนวทางการการแก้ไขปัญหาพระสงฆ์เข้าใช้พื้นที่ป่าในท้องที่จังหวัดอุดรธานี พร้อมทั้งมอบกัณฑ์เทศน์งานพระมหาสมณานุสรณ์และใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 228,830