สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 9/2566

วันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น. นายติราช นาถปุญโญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นางเครือวัลย์ ทองบุ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 9/2566 โดยมีนายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน เพื่อติดตามสถานการณ์ปัญหายาเสพติด/ปัญหาการดำเนินงานและแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติด , ติดตามงบทุนประกอบอาชีพของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 4 , สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่/ปัญหาในการดำเนินงานและแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติด , รายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในแต่ละด้าน , การสกัดกั้นการนำเข้า ส่งออกยาเสพติด และปราบปรามกลุ่มการค้ายาเสพติด ฯลฯ
     โดยมีข้อสั่งการ ดังนี้
     1.ให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ ทุกแห่ง ดำเนินการติดตามและให้ความช่วยเหลือผู้ที่ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคม
     2.ให้ทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้บูรณาการข้อมูลและร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีให้เป็นที่ประจักษ์
     ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

ภาพ/ข่าว : โชติภัทร แสงขันตี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 415,067