สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้นำองค์กรภาคเอกชนจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 9/2566

วันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 09.45 น. นายติราช นาถปุญโญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้นำองค์กรภาคเอกชนจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 9/2566 โดยมีนายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุม เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานและติดตามงานนโยบายข้อสั่งการของรัฐบาล กระทรวง และงานสำคัญของจังหวัดอุดรธานี , รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2566 , การเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก , การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน , สถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือ , การจัดจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย , สรุปข้อมูลการลงทะเบียน ThaID จังหวัดอุดรธานี , ความคืบหน้าการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2569 , สรุปข้อมูลการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำเดือนกันยายน 2566 , การติดตามให้การช่วยเหลือผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคมด้านการสนับสนุนอาชีพ ฯลฯ ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

ภาพ/ข่าว : โชติภัทร แสงขันตี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
ถวายคำแนะนำรายละเอียดขั้นตอนการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าตลอดจนแนวทางการการแก้ไขปัญหาพระสงฆ์เข้าใช้พื้นที่ป่าในท้องที่จังหวัดอุดรธานี พร้อมทั้งมอบกัณฑ์เทศน์งานพระมหาสมณานุสรณ์และใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 228,874