สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ร่วมกิจกรรม ” วันอังคารสวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จังหวัดอุดรธานี

วันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 07.00 น. นายติราช นาถปุญโญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมตักบาตรตามโครงการ "วันอังคารสวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ" ประจำปีงบประมาณ 2566 จังหวัดอุดรธานี ณ บริเวณด้านหลังพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย   คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนร่วมกิจกรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง , สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากอาการประชวร อีกทั้งเป็นการสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นอันดีงามด้วยกิจกรรมสวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ ส่งเสริมให้เห็นความสำคัญในคุณค่าของวัฒนธรรมไทย และเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป ได้รับเมตตาจาก พระครูอุดรคณานุศาสตร์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด พร้อมคณะสงฆ์จากวัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง รับบิณฑบาต มีผู้ได้รับเกียรติบัตรรางวัลบุคคลผู้แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองโดดเด่นสวยงาม ประจำวันอังคารที่ 19 กันยายน  2566 จำนวน รางวัล ได้แก่ 1. Mr.Clfford Bahr 2. นางอุไร บาห์ร 3. นางทองเจิม วรวงศ์วรรณนา และ4.นายธนทร ศรีนาค

ภาพ/ข่าว : โชติภัทร แสงขันตี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
ถวายคำแนะนำรายละเอียดขั้นตอนการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าตลอดจนแนวทางการการแก้ไขปัญหาพระสงฆ์เข้าใช้พื้นที่ป่าในท้องที่จังหวัดอุดรธานี พร้อมทั้งมอบกัณฑ์เทศน์งานพระมหาสมณานุสรณ์และใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 228,874