พิธีมอบประกาศนียบัตรบาลี ชั้นประโยค ป.ธ.4,5,7และ8 ประจำปี พ.ศ. 2564 - 2565  ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 8 

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. นายติราช นาถปุญโญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ถวายสักการะและกล่าวถวายรายงาน พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรบาลี ชั้นประโยค ป.ธ.4,5,7และ8 ประจำปี พ.ศ. 2564 - 2565  ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 8 อุดรธานี หนองคาย สกลนคร เลย บึงกาฬ หนองบัวลำภู และปฏิบัติหน้าที่รับลงทะเบียน ณ ศาลาบุญสิงห์ วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยพระธรรมราชานุวัตร รองแม่กองบาลีสนามหลวง เจ้าคณะภาค 10 เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร เป็นธานในพิธีฯ ร่วมด้วยพระพรหมวัชรคุณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี พระราชวัชรวิสุทธิ์ รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี และเจ้าคณะอำเภอ ในการนี้ นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติร่วมพิธีฯ  พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย ผู้แทน พศจ.บึงกาฬ และผู้แทน พศจ.เลย 

ภาพ/ข่าว : โชติภัทร แสงขันตี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 365,118