สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีลงพื้นที่จัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรบาลี ชั้นประโยคเปรียญธรรม4,5,7และ8 ประจำปี พ.ศ. 2565 คณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค 8

วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายติราช นาถปุญโญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี พร้อมข้าราชการในสังกัด ลงพื้นที่จัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรบาลี ชั้นประโยคเปรียญธรรม4,5,7และ8 ประจำปี พ.ศ. 2565 คณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค 8 ในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 โดยพระธรรมราชานุวัตร รองแม่กองบาลีสนามหลวง เจ้าคณะภาค 10 เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม เป็นประธานในพิธีฯ ณ ศาลาบุญสิงห์ วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ภาพ : เกษรา หนูมอ
ข่าว : โชติภัทร แสงขันตี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 415,141