สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งอุดรธานี   ครั้งที่ 1 /2566

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566  เวลา 09.00 น. นายติราช นาถปุญโญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นางสุนิสา ชวนลคร นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งอุดรธานี   ครั้งที่ 1 /2566  ณ ห้องประชุมสบายดี  ชั้น 4 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี  โดยมีนางคณิตา ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งอุดรธานี  ที่ 4056/2566 ลงวันที่ 12 กันยายน 2566 และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธานี  ร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว : โชติภัทร แสงขันตี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 415,017