สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีลงพื้นที่ชี้แนวเขตรังวัดออกโฉนดที่ดิน ณ วัดภูดินและวัดศรีชุมพร

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นายติราช นาถปุญโญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นายสุรพันธ์ ศาลากาล นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่ชี้แนวเขตรังวัดออกโฉนดที่ดิน ร่วมกับสำนักงานที่ดินอำเภอวังสามหมอ ณ วัดภูดิน บ้านภูดิน หมู่ที่ 10 ตำบลบะยาว  อำเภอวังสามหมอ และวัดศรีชุมพร บ้านโคกเล้า หมู่ที่ 6 ตำบลบะยาว อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ภาพ : สุรชัย แสนเสนา
ข่าว : โชติภัทร แสงขันตี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 415,067