สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมการประชุมสัมมนาบุคลากรการเเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. พระราชวัชรวิสุทธิ์ รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี พระครูประสิทธิ์กิติสาร เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี นายติราช นาถปุญโญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีและนางวันวิสาข์ วงศ์เสรี นักวิชาการศาสนาชำนาญการเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาบุคลากรการเเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยมีท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาให้ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานเปิดพร้อมทั้งประทานโอวาทในโครงการประชุมสัมมนาฯ ดังกล่าว ในการนี้นางสาวชุติญา แก้วมณี รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงานโครงการฯ 

ภาพ : วันวิสาข์ วงศ์เสรี
ข่าว : โชติภัทร แสงขันตี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 415,017