สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีพุทธศักราช 2566

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 17.00 น. นายติราช นาถปุญโญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ โดมสวนสันติวัน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในการนี้ นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีฯ กล่าวมุทิตาจิตและมอบโล่เกียรติยศให้กับผู้เกษียณอายุราชการทั้ง 32 ท่าน โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน จังหวัดอุดรธานี มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางเครือวัลย์ นุอุปละ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ภาพ/ข่าว : โชติภัทร แสงขันตี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 415,067