สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่การปฏิบัติงาน (Knowledge Management : KM)

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. นายติราช นาถปุญโญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนางเครือวัลย์ นุอุปละ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่การปฏิบัติงาน (Knowledge Management : KM) โดยมี นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทั้งจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น ๑๑๒ ราย ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมอาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ การประชุมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่การปฏิบัติงาน ที่เกิดขึ้นในภาคบ่ายวันนี้นั้นเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์จากบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ  เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป ในรูปแบบการเสวนา มีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย นายสิทธา มูลหงษ์  ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายเพทาย สดทรงศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ นางสาวอนันยา เจียมศรีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร และดำเนินการเสวนาโดย นางวิทิดา การสมทบ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี

ภาพ/ข่าว โชติภัทร แสงขันตี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 365,118