สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีลงพื้นที่ให้คำแนะนำ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณี มีผู้มีจิตศรัทธายกที่ดินให้วัด

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายติราช นาถปุญโญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นายจรัลศักดิ์ ชนะชัย นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายสุรพันธ์ ศาลากาล นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่ให้คำแนะนำ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณี มีผู้มีจิตศรัทธายกที่ดินให้วัด ณ วัดธรรมรังษี ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน และวัดทุ่งสว่าง ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ภาพ : จรัลศักดิ์ ชนะชัย
ข่าว : โชติภัทร แสงขันตี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
ถวายคำแนะนำรายละเอียดขั้นตอนการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าตลอดจนแนวทางการการแก้ไขปัญหาพระสงฆ์เข้าใช้พื้นที่ป่าในท้องที่จังหวัดอุดรธานี พร้อมทั้งมอบกัณฑ์เทศน์งานพระมหาสมณานุสรณ์และใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 131,680