สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการบริหารจัดการเงินของวัดป่ากุงสัมพันธมิตร (ธ) ไม่โปร่งใส

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายติราช นาถปุญโญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นายจรัลศักดิ์ ชนะชัย นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายสุรพันธ์ ศาลากาล นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีผู้กล่าวอ้าง การบริหารจัดการเงินภายในวัดป่ากุงสัมพันธมิตร (ธ) ของพระอธิการสังคม ธีรวโร ซึ่งเป็นเจ้าอาวาส ไม่โปร่งใส ณ วัดป่ากุงสัมพันธมิตร (ธ) ตำบลห้วยเกิ้ง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยมี พระครูปิยเจติยาทร เจ้าคณะอำเภอกุมภวาปี (ธ) รองเจ้าคณะอำเภอกุมภวาปี (ธ) เจ้าคณะตำบลตูมใต้ (ธ) เจ้าคณะตำบลผาสุก (ธ) เลขานุการเจ้าคณะอำเภอกุมภวาปี (ธ) ผู้นำชุมและชาวบ้านร่วมรับฟังข้อเท็จจริงฯ ดังกล่าวด้วย

ภาพ : สุรชัย แสนเสนา
ข่าว : โชติภัทร แสงขันตี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
ถวายคำแนะนำรายละเอียดขั้นตอนการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าตลอดจนแนวทางการการแก้ไขปัญหาพระสงฆ์เข้าใช้พื้นที่ป่าในท้องที่จังหวัดอุดรธานี พร้อมทั้งมอบกัณฑ์เทศน์งานพระมหาสมณานุสรณ์และใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 131,718