สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ"กิจกรรมสมาธิบำบัด/ศาสนบำบัด"

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายติราช นาถปุญโญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นางสาวมงกุฎ หาญโยธี นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ"กิจกรรมสมาธิบำบัด/ศาสนบำบัด" โครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอำเภอกุมภวาปี โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนบ้านเมืองพรึก ตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

ภาพ : มงกุฎ หาญโยธี
ข่าว : โชติภัทร แสงขันตี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 364,989