สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีลงพื้นที่ชี้แจงและทำความเข้าใจให้กับราษฎรบ้านยามกาน้อยในการเข้ามาสักการะสิ่งศักสิทธิ์ในพื้นที่วัดผมไผวรราม (ร้าง)

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 10:00 น. นายติราช นาถปุญโญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ลงพื้นที่ชี้แจงและทำความเข้าใจให้กับราษฎรบ้านยามกาน้อยในการเข้ามาสักการะสิ่งศักสิทธิ์ในพื้นที่วัดผมไผวรราม (ร้าง) ณ วัดผมไผวรราม (ร้าง) บ้านยามกาน้อย หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 17 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี โดยมีเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านธาตุ และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ร่วมในครั้งนี้ด้วย

 

ภาพ : สุธาธินีย์ พระราช
ข่าว : โชติภัทร แสงขันตี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
ถวายคำแนะนำรายละเอียดขั้นตอนการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าตลอดจนแนวทางการการแก้ไขปัญหาพระสงฆ์เข้าใช้พื้นที่ป่าในท้องที่จังหวัดอุดรธานี พร้อมทั้งมอบกัณฑ์เทศน์งานพระมหาสมณานุสรณ์และใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 131,705