สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

วันเสาร์ ที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 ได้ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และกล่าวถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ , ชมรมแม่บ้านมหาดไทย จ.อด. , ชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทย จ.อด. , ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , องค์กรเอกชน , ข้าราชการ , พนักงาน , เจ้าหน้าที่ ฯลฯ เข้าร่วมพิธี
     ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรีจุลสัน ทันอินทร์อาจ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนายสุรพันธ์ ศาลากาล นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีฯ ดังกล่าว ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

ภาพ/ข่าว: โชติภัทร แสงขันตี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 292,560