สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ปี พ.ศ. 2566

วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2566 ว่าที่ร้อยตรีจุลสัน ทันอินทร์อาจ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์ แสดงธรรมเทศนา และเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เวลา 07.00 น. พระครูธรรมสโมธาน เจ้าคณะอำเภอเมืองอุดรธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พิธีทำบุญตักบาตร งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2566  โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี ณ วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

เวลา 18.00 น. พระราชสารโกศล เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พิธีเจริญพระพุทธมนต์ แสดงธรรมเทศนา และเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2566 โดยมีนายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ปลัดจังหวัดอุดรธานี และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีฯ ดังกล่าว ในการนี้ว่าที่ร้อยตรีจุลสัน ทันอินทร์อาจ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นางเครือวัลย์ ทองบุ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ แสดงธรรมเทศนา และเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2566  ณ วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

เวลา 19.00 น. พระครูธรรมสโมธาน เจ้าคณะอำเภอเมืองอุดรธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พิธีเจริญพระพุทธมนต์ แสดงธรรมเทศนา และเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2566 โดยมีนายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองผู้ราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีฯ ดังกล่าว ในการนี้ว่าที่ร้อยตรีจุลสัน ทันอินทร์อาจ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยโทนพดล ฮวดเส็ง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ แสดงธรรมเทศนา และเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2566  ณ วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

เวลา 19.00 น. พระครูปิยสีลาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านค้อ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พิธีเจริญพระพุทธมนต์ แสดงธรรมเทศนา และเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2566 นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุฯ ครั้งที่ 26 และการจัดกิจกรรมส่งเสริม ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล "มาฆบูชา" และร่วมสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ในการนี้ว่าที่ร้อยตรีจุลสัน ทันอินทร์อาจ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี อ่านคำกล่าวถวายรายงานฯ  ณ วัดป่าบ้านค้อ ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี

ภาพ : สุธาธินีย์ พระราช

ข่าว : โชติภัทร แสงขันตี

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 103,689