จังหวัดอุดรธานี คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอุดรธานี และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ร่วมกันจัดงานสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2566

จังหวัดอุดรธานี คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอุดรธานี และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ร่วมกันจัดงานสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ครั้งที่ 26 และพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566 ในช่วงเทศกาลสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม "วันมาฆบูชา" ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2566 รวม 7 วัน 7 คืน และเชิญร่วมพิธีเวียนเทียนและพิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันที่ 6 มีนาคม 2566 ณ ศาลาจตุรมุข พระมหาธาตุเจดีย์ฯ วัดบ้านค้อ ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี


image วิดีโอ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 365,118