พศจ.อุดรธานี ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชน OTOP ระดับประเทศ

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 07.30 ว่าที่ร้อยตรีจุลสัน ทันอินทร์อาจ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย นางสาวโชติภัทร แสงขันตี นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชน OTOP ระดับประเทศ โดยมี เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษโดย พระพรหมบัณฑิต พระพรหมเสนาบดี พระธรรมวชิรานุวัตร และมี เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด ในส่วนจังหวัดอุดรธานี พระราชวัชรวิสุทธิ์ รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี และพระครูศีลคุณารักษ์ รองเจ้าคณะอำเภอบ้านผือ ร่วมพิธีฯ นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด รวมทั้ง นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีฯ ในการนี้ นางเตือนใจ ปราบพาล ผู้นำชุมชน บ้านกลางใหญ่ (วัดสังฆคณาราม) ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เข้ารับโล่รางวัลหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ ประจำปี พ.ศ. 2565 ร่วมจัดแสดงนิทรรศการและสินค้า OTOP ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 94,432