ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีร่วมประชุมคณะสงฆ์อำเภอศรีธาตุ (ธ) กรณีพิเศษ ประจำเดือนกันยายน 2565

วันอาทิตย์ที่11 กันยายน 2565 เวลา 12.30 น. พระครูศาสนกิจสุนทร เจ้าคณะอำเภอศรีธาตุ (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการประชุมคณะสงฆ์อำเภอศรีธาตุ (ธ) กรณีพิเศษ ประจำเดือนกันยายน 2565 ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรีจุลสัน ทันอินทร์อาจ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนายสุรพันธ์ ศาลากาล นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมประชุมและถวายความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของพระสังฆาธิการทุกระดับในเขตการปกครองคณะสงฆ์อำเภอศรีธาตุ ณ วัดป่าโพนพระเจ้า(ธ) ตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 

ภาพ : สุรพันธ์ ศาลากาล

ข่าว: โชติภัทร แสงขันตี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 70,825