สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีจัดโครงการตักบาตรวันธรรมสวนะ เข้าวัดปฏิบัติธรรม สืบสานประเพณีวิถีไทย ระหว่างเดือน พฤษภาคม - กันยายน 2565

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 เวลา 06.30 น. พระราชสารโกศล เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระภิกษุ สามเณร ภายในวัด จำนวน 30 รูป บิณฑบาตรอบพระอุโบสถ และแสดงธรรมในพิธีตักบาตรวันธรรมะสวนะ เข้าวัดปฏิบัติธรรม สืบสานประเพณีวิถีไทย โดยมีพุทธศาสนิกชนและส่วนราชการ ประมาณ 200 คน ร่วมกิจกรรมตักบาตรวันธรรมะสวนะ เข้าวัดปฏิบัติธรรม สืบสานประเพณีวิถีไทย ณ วัดโพธิสมภรณ์ (พระอารามหลวง) ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  ในการนี้ว่าที่ร้อยตรีจุลสัน ทันอินทร์อาจ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นายจรัลศักดิ์ ชนะชัย นักวิชาการศาสนาชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมและปฏิบัติหน้าที่โดยพร้อมเพรียงกัน

ภาพ : ณัฐพงศ์ ลีลาศักดิ์ศิริ

ข่าว : โชติภัทร แสงขันตี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 70,859