พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เชิญพวงมาลาหลวง ไปวางที่หน้าหีบศพ พระครูสาธุกิจจารักษ์ (เหรียญชัย มหาปญฺโญ) อดีตเจ้าคณะอำเภอวังสามหมอ

วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 19.00 น. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เชิญพวงมาลาหลวง ไปวางที่หน้าหีบศพ พระครูสาธุกิจจารักษ์ (เหรียญชัย มหาปญฺโญ) อดีตเจ้าคณะอำเภอวังสามหมอ  ณ วัดผาสุการาม ตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ในการนี้ ว่าที่ ร.ต.จุลสัน ทันอินทร์อาจ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนายจรัลศักดิ์ ชนะชัย นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายสุรพันธ์ ศาลากาล นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีฯ และปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

ภาพ : สุรพันธ์ ศาลากาล

ข่าว : โชติภัทร แสงขันตี 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
ประวัติพระครูสาธุกิจจารักษ์ |

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 70,864