สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. พระโสภณพุทธิธาดา รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี โดยจัดอบรมเกี่ยวกับนโยบาย วิธีการ และการดำเนินงานของหน่วย อ.ป.ต. จังหวัดอุดรธานี และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุดรธานี ให้กับคณะสงฆ์ผู้ปฏิบัติงานด้านเผยแผ่ในจังหวัดอุดรธานี จำนวน 140 รูป วิทยากรในการบรรยายครั้งนี้ ได้แก่ พระราชสารโกศล เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธ) พระโสภณพุทธิธาดา รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี และว่าที่ร.ต.จุลสัน ทันอินทร์อาจ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี การอบรมเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.30 น. ในการนี้ ว่าที่ร.ต.จุลสัน ทันอินทร์อาจ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ และนำข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธีเปิดและปฏิบัติหน้าที่โดยพร้อมเพรียงกัน ณ วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ทั้งนี้การจัดงานได้ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ภาพ : วันวิสาข์ วงศ์เสรี,จรัลศักดิ์ ชนะชัย,เกษรา หนูมอ

ข่าว : โชติภัทร แสงขันตี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
ตารางการอบรม.pdf |

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 70,850