สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีจัดโครงการตักบาตรวันธรรมสวนะ เข้าวัดปฏิบัติธรรม สืบสานประเพณีวิถีไทย ระหว่างเดือน พฤษภาคม - กันยายน 2565

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 07.00 น. พระโสภณพุทธิธาดา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระภิกษุ สามเณร ภายในวัด จำนวน 20 รูป แสดงธรรมในพิธีตักบาตรวันธรรมะสวนะ เข้าวัดปฏิบัติธรรม สืบสานประเพณีวิถีไทย โดยมีนายมนัส พลน้ำเที่ยง นายกเทศมนตรีตำบลกุมภวาปี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยโรงพยาบาลกุมภวาปี โรงเรียนกุมภวาปี และพุทธศาสนิกชน อุบาสก อุบาสิกา ประมาณ 200 คน ร่วมกิจกรรมตักบาตรวันธรรมะสวนะ เข้าวัดปฏิบัติธรรม สืบสานประเพณีวิถีไทย ในการนี้ว่าที่ร้อยตรีจุลสัน ทันอินทร์อาจ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นางสุนิสา ชวนลคร นักวิชาการศาสนาชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมและปฏิบัติหน้าที่โดยพร้อมเพรียงกัน

ภาพ : จรัลศักดิ์ ชนะชัย

ข่าว : โชติภัทร แสงขันตี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 70,861