สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดินปี 2565 ณ วัดโพธิสมภรณ์ (พระอารามหลวง) และวัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวง)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดินปี 2565  คุณฐาปนา รักติประกร รองราชเลขานุการในพระองค์ฯ เป็นผู้เชิญเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดิน ปี 2565เวลา 09.00 น. ถวายเป็นพุทธบูชา แด่พระราชสารโกศล เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธ) ณ วัดโพธิสมภรณ์ และ เวลา 10.30 น. ถวายแด่เป็นพุทธบูชา แด่พระธรรมวิมลมุนี เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส ซึ่งเป็นพระอารามหลวง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยเทศบาลนครอุดรธานี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเทียนพรรษา จำนวน 2 ต้น และอัญเชิญไปสถานที่ดังกล่าวฯ  ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรีจุลสัน ทันอินทร์อาจ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีและปฏิบัติหน้าที่โดยพร้อมเพรียงกัน

ภาพ: ณัฐพล พิงกระโทก,ณัฐพงศ์ ลีลาศักดิ์ศิริ

ข่าว : โชติภัทร แสงขันตี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 70,829