สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีร่วมพิธีปักเขตวิสุงคามสีมาวัดศรีผดุงพัฒนา

วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. พระราชสารโกศล เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสามารถ หมั่นนอก นายอำเภอบ้านดุง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีปักเขตวิสุงคามสีมาวัดศรีผดุงพัฒนา ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรีจุลสัน ทันอินทร์อาจ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี อ่านประกาศพระราชทานวิสุงคามสีมา พร้อมนำข้าราชการในสังกัดปฏิบัติหน้าที่โดยพร้อมเพรียง ณ วัดศรีผดุงพัฒนา ณบ้านศรีผดุง หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ภาพ : จรัลศักดิ์ ชนะชัย

ข่าว : โชติภัทร แสงขันตี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
ถวายคำแนะนำรายละเอียดขั้นตอนการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าตลอดจนแนวทางการการแก้ไขปัญหาพระสงฆ์เข้าใช้พื้นที่ป่าในท้องที่จังหวัดอุดรธานี พร้อมทั้งมอบกัณฑ์เทศน์งานพระมหาสมณานุสรณ์และใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 131,691