พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ประทานพุ่มดอกบัว ถวายแด่ พระครูพิพัฒน์วิทยาคม (หลวงพ่อเจริญ ฐานยุตฺโต)

วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ประทานพุ่มดอกบัว ถวายแด่ พระครูพิพัฒน์วิทยาคม (หลวงพ่อเจริญ ฐานยุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดโนนสว่าง เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคลครบ 31 ปี โดยมอบหมาย นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นผู้เชิญพุ่มดอกบัวดังกล่าวไปถวาย ณ วิหารเฉลิมพระเกีบรติ วัดโนนสว่าง ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรีจุลสัน ทันอินทร์อาจ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีและปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 

ภาพ : สุรพันธ์ ศาลากาล

ข่าว : โชติภัทร แสงขันตี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประชุมคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รางวัลวัฒนคุณาธร)
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 57,313