สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 จังหวัดอุดรธานีร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 โดยมีการทำวัตรสวดมนต์เย็น ฟังพระธรรมเทศนา และกิจกรรมเวียนเทียน ดังนี้

เวลา 18.30 น. พระราชสารโกศล เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธ) เจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จัดพิธีสวดมนต์ ทำวัตรเย็น แสดงพระธรรมเทศนา และกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรีจุลสัน ทันอินทร์อาจ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นายเดชาศักดิ์ พิทักษ์แสงใส นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมและปฏิบัติหน้าที่โดยพร้อมเพรียงกัน ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชน กว่า 300 คน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ศาลา 88 วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง ตำบลหมากแข้ง อำเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

เวลา 19.00 พระธรรมวิมลมุนี เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง มอบหมายให้ พระครูธรรมสโมธาน เจ้าคณะอำเภอเมืองอุดรธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  จัดพิธีสวดมนต์ ทำวัตรเย็น แสดงพระธรรมเทศนา และกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรีจุลสัน ทันอินทร์อาจ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมและปฏิบัติหน้าที่โดยพร้อมเพรียงกัน ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชน กว่า 250 คน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ศาลาบุญสิงห์ วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง ตำบลหมากแข้ง อำเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด

ภาพ : ณัฐพงษ์ ลีลาศักดิ์ศิริ,โชติภัทร แสงขันตี

ข่าว : โชติภัทร แสงขันตี

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประชุมคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รางวัลวัฒนคุณาธร)
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 57,313