สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีถวายภัตตาหารพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ที่เข้าสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 และตรวจเยี่ยมสนามสอบฯ

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 11.00 น. ว่าที่ร้อยตรีจุลสัน ทันอินทร์อาจ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นายณัฐพล พิงกระโทก นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ พร้อมข้าราชการในสังกัด ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณร ที่เข้าสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 และเวลา 13.00 น. มอบหมายให้ นางสาวสงวน วงค์ไทย นักวิชาการศาสนาชำนาญการ พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยการสอบครั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ภาพ : ณัฐพล พิงกระโทก

ข่าว : โชติภัทร แสงขันตี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประชุมคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รางวัลวัฒนคุณาธร)
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 51,248