สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีร่วมพิธีพิธีมอบตราตั้งและสนองงานคณะสงฆ์ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน เจ้าคณะอำเภอและรองเจ้าคณะอำเภอในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 8

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรีจุลสัน ทันอินทร์อาจ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นายจรัลศักดิ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีมอบตราตั้งเจ้าคณะอำเภอและรองเจ้าคณะอำเภอ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 8 และ เวลา 14.00 น. มอบหมาย นายเดชาศักดิ์ พิทักษ์แสงใส นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดร่วมปฏิบัติหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์ประชุมติดตามผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาของ เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด และเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัด ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 8 ณ ศาลาบุญสิงห์ วัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวง) ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยมีพระเทพโสภณ เจ้าคณะภาค 8 เป็นประธานการประชุมฯ ในครั้งนี้ และได้ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ภาพ : ณัฐพงษ์ ลีลาศักดิ์ศิริ

ข่าว : โชติภัทร แสงขันตี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประชุมคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รางวัลวัฒนคุณาธร)
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 51,260