สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีร่วมพิธีเปิดและตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2565

วันอังคารที่ 26 เมษายน2565 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรีจุลสัน ทันอินทร์อาจ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นางสาวสงวน วงค์ไทย พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีเปิดและตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2565 สนามสอบ ภาค 8 ณ วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยมีพระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๑๐ เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ประธานในพิธี 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประชุมคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รางวัลวัฒนคุณาธร)
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 51,260